Spanish Words That Start With K

In Spanish, there are many words that start with the letter “k.”
Some of these words are very common, such as “kilómetro” and “kilo.”
Others are less common, such as “kárate” and “kovar.”
Many of these words come from other languages, such as Latin and Greek.
The letter “k” is often used in Spanish to represent the sound /k/ or /x/.
While most of these words are spelled with a “k,” there are a few exceptions, such as “cine” and “química.”
Whether you’re a beginner or an experienced Spanish speaker, learning these words can help you improve your vocabulary.

Spanish Words Starting With K

 • Kamal
 • Kiosko
 • Kerosén
 • Kilogramo
 • Kanon
 • Kaiku
 • Karaoke
 • Kickball
 • Kuwait
 • Kurdo
 • Kazajo
 • Kaput
 • Kiki
 • Kawai
 • Karate
 • Kilojulio
 • Kayak
 • Koala
 • Klaxon
 • Kalisz
 • Kadsastán
 • Kimono
 • Kanna
 • Kaloyan
 • Kampuchea
 • Kiwi
 • Kenia
 • Kappa
 • Kagawa
 • Kilogramo
 • Kaizer
 • Kung-fu
 • Kosovar
 • Kazajo
 • Kebab
 • Kiosco
 • Kan
 • Kilómetro
 • Kabila
 • Karajan
 • Karsten
 • Kaplan
 • Kanaan
 • Khonkhota
 • kamel
 • Krausista
 • Kaede
 • Karla
 • Kumquat
 • Kaguya
 • Kiosko
 • Kairo
 • Kaki
 • Kilómetro
 • Kabul
 • Kanpaku
 • Kedada
 • Kilovatio
 • Kamikaze
 • Kanato
 • Kakashi
 • Kiribati
 • Kurdo
 • Karelia
 • Kilocaloría
 • Kagel
 • Katar
 • Kairuán
 • Kárate
 • Kilim
 • Kilómetro
 • Kas
 • Ketchup
 • Kilómetro
 • Kiwi
 • Koala
 • Kabuki
 • Kalmar
 • Katas
 • Kilociclo
 • Kiko

Spanish Adjectives Starting with K:

 • kieveño
 • kilométrico
 • kaleidoscópico
 • kirguiso
 • keniano
 • kosher
 • kurdo
 • kinético
 • kiribatiano
 • kárstico
 • kiribatí
 • kuwaití
 • kazajo
 • kinestético
 • kirguís

Spanish Proper Nouns Starting with K

 • Kentucky
 • Kioto
 • Kuala Lumpur
 • Kuwait
 • Kirguistán
 • Kansas
 • Kahlúa
 • Kenia
 • kurdo
 • Kike
 • Kabul
 • Kazajistán
 • Kirguizistán
 • Kiribati
 • Kuala Lumpur
 • Kurdistán